Stanisław Huskowski

 

 

Urodzony we Wrocławiu w 1953 roku. Polityk, samorządowiec i opozycjonista w czasach PRL. Jego korzenie wywodzą się z Solidarności, w której działał także ojciec Tadeusz. Swoją pracę na rzecz opozycji demokratycznej rozpoczął w 1978 roku. Razem z Władysławem Frasyniukiem i Józefem Piniorem był organizatorem słynnej akcji ukrycia 80 milionów dolnośląskiej Solidarności przed zablokowaniem ich przez władze PRL.

 

W 1977 roku uzyskał tytuł magistra fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim, by później zostać asystentem w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej. Jego pracę naukową przerwało wyrzucenie z uczelni z powodu działalności antykomunistycznej. Jako działacz opozycji pełnił funkcje członka Prezydium Zarządu Regionu Dolnego Śląska NSZZ „Solidarność" i jego rzecznika prasowego. Był także delegatem na pierwszy Krajowy Zjazd Związku i czynnie wspierał działalność prasową organizacji poprzez stworzenie m.in. drukarni, zajmującej się powielaniem niezależnych wydawnictw, serwisów informacyjnych i biuletynów „Solidarności". W dobie przemian systemowych w 1989 roku, zaangażował się w prowadzenie kampanii Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" w Wałbrzychu. Później w demokratycznej już Polsce zajął się propagowaniem idei samorządności lokalnej, współtworząc struktury ogólnopolskiej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Pełnił także funkcję dyrektora Dolnośląskiego Centrum Szkolenia Samorządowego w latach 1990-93. Od 1994 roku bezpośrednio zajął się polityką lokalną, pełniąc przez 10 lat mandat radnego Rady Miejskiej Wrocławia. W ciągu dekady był m.in. wiceprzewodniczącym Rady, wiceprezydentem Wrocławia, a od sierpnia 2001 roku do listopada 2002 zasiadał w fotelu prezydenta miasta. Na kolejne dwa lata został powołany na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia.

 

Z Platformą Obywatelską jest związany praktycznie od początku jej istnienia. W 2004 roku wygrał wybory uzupełniające do Senatu V kadencji. Następny rok przyniósł ponowny sukces w postaci mandatu poselskiego Sejmu V kadencji. Po kolejnej elekcji został stałym delegatem Sejmu RP na posiedzeniach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku po raz kolejny został wybrany posłem, a następnie objął stanowisko wiceministra Administracji i Cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska i sprawował tę funkcję do zakończenia VII Kadencji Sejmu RP.

 

VIII Kadencje Sejmu RP rozpoczynał jako poseł PO, obecnie wiceprzewodniczący Koła Poselskiego Unii Europejskich Demokratów

 

Poza obowiązkami politycznymi, Stanisław Huskowski zasiada również w Radzie Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego we Wrocławiu.

 

 

     

 

                          

                                                                       

 

Stanisław Huskowski

 

 

 

 

 

www.huskowski.eu